Překlady

BLC se od počátku specializuje zejména na překlady a tlumočení z oboru humánní a veterinární medicíny. Reference o našich dlouholetých službách můžou poskytnout firmy jako Pfizer, Intervet, Shering Plough, Delacon nebo All Technologies. Dbáme na to, aby naše překlady byly obsahově správné i stylisticky dokonalé. Překlad je dobrý tehdy, když za výsledným textem neprosakuje originál. Každý překladatel se zaměřuje na několik oblastí, ve kterých se neustále zdokonaluje, proto opravdu dobrý odborník nemůže být při překládání specializovaných textů univerzální.

Výsledná cena za překlad se určuje podle počtu normostran přeloženého textu nebo podle počtu znaků textu, dále podle termínu dodání a charakteru textu. Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer (30 řádků × 60 znaků).

Tlumočení

Dobrý tlumočník má odborné vzdělání v oboru tlumočnictví a zároveň i praxi. Při tlumočení nemluví ve třetí osobě, ale tlumočí věrně v první osobě jako samotný řečník.

Zabezpečujeme jak simultánní, tak konsekutivní tlumočení.

Simultánní, nazýváno také tlumočení konferenční nebo kabinové, se využívá zejména na konferencích a sympoziích. Tlumočník tlumočí současně s projevem řečníka.

Mezi simultánní tlumočení se řadí i tzv. šušotáž, tedy tlumočení šeptem, kdy se tlumočí bez jakýchkoli technických pomůcek šeptem do ucha klienta. Šušotáž se používá při tlumočení v malých kolektivech (max. 3 osoby). Tlumočnická technika je v tomto případě zbytečná. Využít lze i tzv. šeptákové soupravy, kdy tlumočník používá mikrofon a posluchači bezdrátové přijímače.

Konsekutivní neboli následné tlumočení je tlumočení ústního projevu řečníka po částech. Řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu projevu do druhého jazyka (konsekutivně se tlumočí např. rozhovory státníků a obchodníků, setkání s delegacemi, obchodní schůzky či obědy).

Tlumočník musí přesně přetlumočit najednou i několik minut hovoru v cizím jazyce, a proto ovládá tzv. tlumočnický zápis (tlumočnickou notaci), který mu usnadňuje zapamatování textu a následné tlumočení.

Garantem kvality našich služeb je MVDr. Radek Kašpar.