S BLC spolupracujeme již celou řadu let a jsme s jejich službami maximálně spokojeni. Na spolupráci oceňujeme nejen velmi zkušené a schopné lektory, ale především flexibilitu, se kterou jsou schopni nám vyjít vstříc. To je v dnešní hektické době pro naši firmu velmi podstatné.
Vladimír Přikryl, CGM

S výukou angličtiny jsme velmi spokojeni, jelikož se zaměřuje přímo na potřeby jednotlivců s cílem detekování jejich slabých míst a s intenzivní práci na jejich zlepšení. Velmi pozitivní je i ten fakt, ze se klade důraz jak na gramatiku, tak i na konverzaci, kde téma bývá vhodně zvoleno k potřebám i k možnostem účastníků. 
Miloš Ohlídal, Siemens

Služby firmy BLC využíváme již od roku 2006. S úrovní výuky jsme velmi spokojeni. I když se z provozních důvodů vystřídali lektoři, na kvalitě výuky to nebylo znát.
Angličtina je pro nás koníčkem, učíme se nejen z učebnic, ale i na textech písniček, vtipech, článcích z tisku a časopisů a je pro nás motivací, když jsme schopni jim porozumět. Někteří z nás začínali jako začátečníci bez zkušeností s angličtinou a teď jsme schopni číst beletrii a sledovat např. zpravodajské relace v televizi. 
Jana Křivánková, Medica Healthworld a.s.